O nás

Občianske združenie ACTIVE PEOPLE 


Naše občianske združenie vzniklo ako nápad podporovať mladých, aktívnych a talentovaných ľudí v oblasti športu a voľnočasových aktivít. Cieľom nášho občianskeho združenia je vytváranie podmienok na zvyšovanie športovej výkonnosti už aktívnych športovcov a zároveň osloviť čo najširšiu verejnosť s možnosťou využívať svoj voľný čas aktívnejšie. Radi by sme organizovali ľudí rôznej vekovej kategórie v amatérskych športových kluboch. V súčasnosti sa náš FRAM Floorball Team aktívne a úspešne účastní prestížnych turnajov na Slovensku. Zároveň pripravujeme športové podujatia vo forme turnajov a letných aktívnych táborov pre deti za účasti úspešných slovenských športovcov.

Náš tím

Eduard Szabo - predseda predstavenstva

Adrián Szabo - člen predstavenstva

Samuel Kerekeš - člen predstavenstva

Michal Kročko - člen predstavenstva