Naše úspechy

Slovak Floorball Cup 2017                          3. miesto


BEACH Floorball CUP 2017                              1. miesto


Československý florbalový pohár 2017       2. miesto


Slovenský pohár vo florbale 2017                 1. miesto
Slovak Floorball Cup 2016                            1. miesto


Rulers open 2016                                          3. miesto