Kontakt

Staňte sa súčasťou ACTIVE PEOPLE

Občianske združenie ACTIVE PEOPLE

Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava

Číslo účtu : SK12 7500 0000 0040 2437 1429 

+421 911 123 383

+421 911 494 631